404 Not Found

404 Not Found

The request /pasek?w=1000 was not found on this server.
Zbuduj z nami
Zbuduj z nami
Dom Polski
we Lwowie!
Przekaż swój 1% podatku
Przekaż swój 1% podatku
Dlaczego warto
przekazać 1% podatku
na Dom Polski we Lwowie?
Kiedy dwadzieścia trzy lata temu powstawało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, organizacja, która miała przywrócić więzi między Polonią, Polakami w kraju i za granicą, której zadaniem było podtrzymanie milionów Polaków na Wschodzie w ich w ciągłej walce o zachowanie własnej tożsamości, zgodnie uznano, że fundamentem działalności nowo powołanej instytucji będzie wspieranie polskiej oświaty. Oświatę bowiem uznano za zasadniczy nośnik treści wpływających na kształtowanie i utrzymanie polskiej tożsamości na obczyźnie. Z dala od Ojczyzny to oświata, obok wiary przodków, staje się fundamentem, na którym stoi polonijny dom. Szkoły i nauczyciele są pierwszą i najważniejszą linią oporu, przed całkowitą asymilacją, taką, która usuwa pamięć o własnej przeszłości, o korzeniach. Obok rodzinnego domu, parafii, to właśnie szkoły są podstawowym nośnikiem wiedzy o polskiej kulturze, historii i co najważniejsze języku, który jest kluczem do prawdziwej polskości. Dzieci pozbawione poza rodzinnym domem kontaktu z ojczystą mową szybko ulegają asymilacji, zatracając kontakt z polską kulturą, a w ślad za tym także z polską świadomością narodową.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od ponad dwudziestu lat organizuje m.in. warsztaty i staże zawodowe, kursy języka i kultury polskiej, kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, szkoły letnie języka i kultury. W ramach akcji letniej Stowarzyszenia z wypoczynku w Polsce corocznie korzysta ok. 4 tysięcy dzieci i młodzieży przybywających na kolonie, obozy, warsztaty, plenery itp. Dzieci i młodzież gościmy również w "zielonych klasach", funkcjonujących w ciągu roku szkolnego. "Wspólnota Polska" w ramach współpracy ze szkołami polonijnymi na całym świecie dostarcza też podręczniki i pomoce dydaktyczne, dzięki dotacji Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyposaża i buduje szkoły na Wschodzie, m.in. na Litwie - Wilno, na Białorusi - Grodno i Wołkowysk, na Łotwie - Rezekne i Ukrainie - Gródek Podolski, Mościska i Strzelczyska. Od wielu lat jest także kontynuowany, zainicjowany przez Stowarzyszenie, program szkół partnerskich, łączący szkoły na Wschodzie ze szkołami na Zachodzie i w Kraju. Wprowadzamy nowoczesne metody nauczania przygotowując multimedialne lekcje historii i nowoczesne internetowe portale edukacyjne.

Nasza wolność zrodziła się z Solidarności. Dzisiaj jej miarą jest 1% naszych podatków. To środki, które pomogą utrzymać oświatę polską na Wschodzie, uczynić ją nowocześniejszą i sprawić, aby słowa „polska szkoła” stały się synonimem najwyższych standardów edukacyjnych.
Uruchom program online
do rozliczania pit 2015
Uruchom program online
do rozliczania pit 2015